Ώρες διδασκαλίας

Ώρες διδασκαλίας

Πρώιμη υποστήριξη: 7:30 π.μ. - 8:00 π.μ.

Ανοιχτή έναρξη: 7:45 π.μ. - 8:00 π.μ.

1η ώρα: 8:00 π.μ. - 8:45 π.μ.

2η ώρα: 8:50 π.μ. - 9:35 π.μ.

Κοινό πρωινό: 9:35 π.μ. έως 9:45 π.μ.

Διάλειμμα: 9:45 π.μ. - 10:05 π.μ.

3η ώρα: 10:05 π.μ. - 10:50 π.μ.

4η ώρα: 10:55 π.μ. - 11:40 π.μ.

Ταινία ανάγνωσης: 11:15 π.μ. - 11:35 π.μ.

Διάλειμμα: 11:40 π.μ. - 11:55 π.μ.

5η ώρα: 11:55 π.μ. - 12:40 μ.μ.

Ώρα 6: 12:40 - 13:25