Време за преподаване

Време за преподаване

Ранна помощ : 7:30 - 8:00 ч.

Открит старт: 7:45 - 8:00 ч.

Първи час: 8:00 - 8:45 ч.

Втори час : 8:50 - 9:35 ч.

Съвместна закуска: от 9:35 до 9:45 ч.

Почивка: 9:45 - 10:05 ч.

Трети час: 10:05 - 10:50 ч.

4-ти час: 10:55 - 11:40 ч.

Лента за четене: 11:15 - 11:35 ч.

Почивка: 11:40 - 11:55 ч.

5-ти час : 11:55 - 12:40 ч.

Час 6: 12:40 - 13:25